Allbatross Sigorta’dan ruhsat başvurusu

Gezinomi’nin yüzde 35 oranında paya sahip olduğu Allbatross Sigorta, 326,3 milyon TL tutarında taahhüt edilen sermayenin şirket ortakları tarafından ödenmesi için ek süre verilmesi ve ruhsat talebinin devam ettirilmesi için başvuruda bulunuldu.

Şirket’ten KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Şirketimizin sermayesinde %35 oranında paya sahip olduğu Allbatross Sigorta A.Ş.’nin ruhsat başvurusu yaptığına ilişkin 18.10.2023 tarihinde duyuru yapılmıştı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nın yapmış olduğu inceleme sonrasında ödenmesi gerekli olan sermayenin 108.750.000 TL’sinin 27/09/2023 tarihinde nakden ödendiği ve 2022/22 sayılı Genelge uyarınca ödenmesi gereken asgari sermayenin halihazırda 326.250.000 TL eksik olduğu belirtilmiş ve bu eksiklik nedeniyle Allbatross Sigorta Şirketimizin ruhsat başvurusunun Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Kararı ile reddedilmesine karar verildiği şirketimize tebliğ edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) m.344/1’de yer alan “Nakden taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en az yüzde yirmibeşi tescilden önce, gerisi de şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenir.” hükmü uyarınca tescilden önce ödenmesi gereken yüzde yirmi beş sermaye miktarı ödenmiş ve kalan tutarın da ruhsat verilme aşamasında ödenmesi planlanmıştır. 2022/2 Sayılı Genelge ve ekinde belirtilen hayat dışı sigorta şirketleri için belirtilen asgari sermaye tutarı 435.000.000 TL sermayeli şirket kuruluşu yapılarak bu tutarın ödenmesi konusunda şirket tüzel kişiliği ve tüm ortakları tarafından kesin bir irade ortaya konulmuştur.

Bu kapsamda belirtilen 326.250.000 TL tutarındaki taahhüt edilen sermayenin şirket ortakları tarafından, mevcut payları oranında ödenmesinin en kısa zamanda yapılması ve ruhsat alınma sürecinin devam ettirilmesi için 12/12/2023 tarihinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na, Allbatross Sigorta A.Ş. tarafından başvuru yapılmıştır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir